Renoveringsplan för Strand Golf Resort

Vi kan med glädje berätta att Strands team inlett ett samarbete med den framgångsrika  banarkitekten Johan Benestam. Johan har fått uppdraget att ta fram en utvecklingsplan för golfbanan som kommer att hjälpa oss att bli en av de ledande golfdestinationerna i området.

Johan är en av Sveriges ledande banarkitekter, hans arbete kännetecknas av höga kvalité med nyligen färdigställda renoveringsarbeten på Kungliga Drottningholms GK, Köpings GK & den nybyggda banan Vesterby GK. I hans arbetet med Strand kommer fokus att ligga på greener, greenområden och att integrera vyerna över Mälaren och landskapet i designen.

Arbetet med den nya planen kommer att inledas under 2018 och markarbete förväntas påbörjas under 2019. Men redan inför säsongen 2018 kommer Johan att besöka Strand för att klippa nya fariway- och rufflinjer vilket kommer att ge en idé om framtiden.

Vi är väldigt glada att Johan har tagit sig an jobbet på Strand och vi ser fram emot att jobba med honom. Självklart kommer vi hålla er uppdaterade om vad som händer på banan gällande renovationen via nyhetsbrev och hemsidan.

Nick Potter